Διαδικτυακοί χάρτες και υπηρεσίες γεωπληροφορικής

Υπηρεσίες γεωπληροφορικής με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, σχεδιάζουμε ψηφιακούς χάρτες και αναπτύσσουμε διαδικτυακές εφαρμογές χαρτών που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες της επιχείρησή σας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα έργα GIS και παρέχουμε στατιστικές και χωρικές αναλύσεις των γεωγραφικών σας δεδομένων.

Υπηρεσίες γεωπληροφορικής που προσφέρουμε:

 

  Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών GIS
  Σχεδιασμό και ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων
  Υποδομές υπηρεσιών γεωπληροφορικής
  Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων και χαρτών
  Θεματική χαρτογράφηση
  Χωρική ανάλυση δεδομένων
  Ενσωμάτωση GIS εφαρμογών Cloud
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Υποστήριξη